Chia sẻ bài viết

Social68 xin giới thiệu một cách mới để tăng follow Instagram miễn phí: Sử dụng MrInsta.

1. Đăng ký

Vào https://app.mrinsta.com/register tạo tài khoản:

Tạo tài khoản MrInsta

Bạn lần lượt nhập:
– Tên tài khoản Instagram (dùng làm username cho MrInsta luôn)
– Địa chỉ email
– Mật khẩu (lưu ý: đây là nhập mật khẩu mới cho tài khoản MrInsta chứ không phải mật khẩu Instagram)
Và nhấn “Create Account” => Chờ email MrInsta gửi và xác thực email (Verify Email Address)

2. Đăng nhập để tăng follow Instagram miễn phí

Truy cập https://app.mrinsta.com/login và đăng nhập bằng tên Username Instagram và mật khẩu đã tạo ở bước trước:

Màn hình sau khi đăng nhập của MrInsta

Ở đây chúng ta muốn tăng follow Instagram miễn phí nên chỉ cần quan tâm đến gói đầu tiên. Nội dung của gói này là:

  • Bạn sẽ cần follow 10 tài khoản khác, sau đó trong vòng 48 giờ, bạn sẽ được nhận 25 followers.
  • Không yêu cầu mật khẩu Instagram
  • Tài khoản cần để ở chế độ Công khai
  • Có thể thực hiện lại sau 48 giờ

3. Follow 10 tài khoản khác

Chúng ta nhấn Activate để kích hoạt gói Free Followers này:

Bắt đầu follow 10 tài khoản khác

Màn hình mới hiện ra, với cảnh báo của MrInsta: “Nếu bạn unfollow các tài khoản dưới đây (sau khi follow chúng) thì tài khoản Mr.Insta của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ mất hết số followers đã nhận”

Nhấn vào nút “Follow Profile” => Một cửa sổ mới mở ra trang Instagram này => Bạn nhấn Follow, chờ 3 giây rồi tắt cửa sổ đó đi, quay lại trang MrInsta:

Màn hình sau khi đã Follow tài khoản Instagram khác

Nhấn Confirm. Bạn cần lặp lại quá trình này 10 lần (để follow đủ 10 tài khoản Instagram khác)

4. Nhận 25 followers Instagram miễn phí

Sau khi follow 10 tài khoản, màn hình sẽ hiện ra:

Nhấn nút “Validate”, chờ tầm 5-7 giây:

Thành công kích hoạt gói Free Followers của MrInsta

Như vậy là đã thành công! Bạn sẽ nhận được 25 followers trong vòng 48 giờ tới. Sau đó bạn có thể quay lại để tiếp tục nhận 25 followers mới. Lưu ý: Không được unfollow các tài khoản bạn vừa follow.

Tham khảo:

Chúc các bạn thành công!


Chia sẻ bài viết