A – Các gói dịch vụ Instagram tổng hợp

(Để mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68 hoặc 0986.456.456)
Dịch vụ All-in-one VIP dành cho các chủ doanh nghiệp/cửa hàng bắt đầu bán hàng trên Instagram
Các gói dịch vụ cho Instagram theo tháng (với giá ưu đãi và gói chọn đối tượng Follow)
⭐ Dịch vụ mua và bán tài khoản Instagram (Chúng tôi có sẵn nhiều tài khoản Instagram chất lượng cao, nếu bạn muốn mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68: Fb.com/hotro68)
⭐ Dịch vụ tạo, PR và quản lý trang Instagram cho người nổi tiếng (Celebrity, Hot profile, Hot girl, Hot boy, Hot teen, KOL…)


B – Các dịch vụ Instagram lẻ (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên 2) 455 10 10.000 1 tiếng
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên 3) 290 5 20 10 phút
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên) 680 5 10.000 5 phút
Instagram Comment Ảnh (Tùy chọn nội dung) 2.750 2 100 12 tiếng
Instagram Follow Việt chọn lọc ★★★★★ 295 1.000 20.000 500 followers / tuần
Instagram Followers [Server 14 – Ko bảo hành] 45 200 15.000 1 tiếng
Instagram Followers [Server 18] 120 25 100.000 5k follow/ngày
Instagram Followers [Server 19] 75 200 25.000 10k followers/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Followers [Server 21 – Ko bảo hành] 45 500 5.000 1 ngày
Instagram Followers [Server 27] 72 1.000 25.000 3k/ngày
Instagram Likes & Impressions (cho 1 ảnh) 28 100 30.000 15 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 11] 18 20 30.000 10 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 12] 18 20 11.000 5 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 17] 15 20 4.000 9K/ngày
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 18] 14 20 15.000 10 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 19] 12 50 4.000 4k/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 2] 22 20 50.000 15 phút
Instagram Live Video Comments (Ngẫu nhiên) 1.490 50 2.000 15 phút
Instagram Live Video Likes 39 200 10.000 15 phút
Instagram Live Video View 550 20 3.000 15 phút
Instagram Saves (Lưu 1 ảnh về Collection) 25 50 15.000 5-10k/ngày
Instagram Video Views 15 100 100.000 1 tiếng
Instagram Video Views (Server 3) 13 100 500.000 100k view/ngày
Instagram Video Views (Server 4) 12 100 900.000 200k/ngày

A – Các dịch vụ Facebook theo tháng (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Giá cho 1 tháng(đ)
Facebook +1000 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 460.000
Facebook +150 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 95.000
Facebook +1500 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 650.000
Facebook +300 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 165.000
Facebook +500 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 250.000
Facebook +700 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 345.000
Facebook +80 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 75.000
Facebook Tự động Like/Thả tim bạn bè 95.000

B – Các dịch vụ Facebook lẻ (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Comment Ảnh/Bài viết (Việt Nam) 160 10 50 10 phút
Facebook Comment Ngẫu nhiên (Nước ngoài) 1.900 20 10.000 200/ngày
Facebook Fan-Page Likes (Việt Nam) 110 5.000 100.000 1-5 ngày
Facebook Fan-Page Likes [server 14] 136 25 100.000 10k/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (Nước ngoài 8) 70 30 50.000 1-5k/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (Việt Nam) 145 1.000 50.000 2k follow/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (VN – Nam) 190 1.000 10.000 2k follow/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (VN – Nữ) 190 1.000 10.000 2k follow/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Like Ảnh/Bài viết (Nước ngoài 3) 15 100 9.000 10 phút
Facebook Like Ảnh/Bài viết (Việt Nam ★) 19 50 50.000 5 phút
Facebook Like cho Comment (Việt Nam) 22 10 1.000 10 phút
Facebook Like/Cảm xúc bài viết (Việt Nam ★) 22 10 1.000 10 phút
Facebook Post Likes (Kiểu: Buồn) 29 20 400 1-2 tiếng
Facebook Post Likes (Kiểu: Haha) 29 20 400 1-2 tiếng
Facebook Post Likes (Kiểu: Thả Tim) 29 20 400 1-2 tiếng
Facebook Post Likes (Kiểu: Wow) 29 20 400 1-2 tiếng
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Quan tâm đến sự kiện 290 25 2.000 10 phút
Facebook Share (Server 5) 80 50 100.000 1k/ngày
Facebook Tham gia sự kiện (Server 2) 290 25 2.000 10 phút
Facebook Tham gia sự kiện (Server 3) 320 25 2.000 2k/ngày
Facebook Video Views (Server 2) 12 1.000 1.000.000 1 tiếng
Facebook Video Views (Server 6) 12 1.000 1.000.000 100k/ngày
Facebook Website Likes (Server 2) 130 100 10.000.000 50-100K /ngày
Facebook Đánh giá 1* (Việt Nam) 1.500 80 2.000 01 ngày
Facebook Đánh giá 5* (Việt Nam) 1.500 80 2.000 01 ngày

Các dịch vụ Youtube (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Youtube Dislikes (Server 6) 125 20 200.000 50k/ngày
Youtube Likes (Server 8) 120 20 400.000 100k/ngày
Youtube Livestream Views (350-1000 viewer thật) 180 5.000 1.000.000 1-2 giờ
Youtube Shares (Server 2) 120 50 10.000 100 share/ngày
Youtube Shares (Server 3) 139 500 75.000 750 share/ngày
Youtube Shares (Server 4) 115 50 22.000 50/ngày
Youtube Subscribers (Server 5) 1.590 100 250.000 2 ngày
Youtube Subscribers (Server 9) 1.540 25 10.000 500 /ngày
Youtube Views (Server 3) 95 100.000 1.000.000.000 30k views/ngày
Youtube Views (Server 8) 140 1.000 25.000 1-2k view/ngày

Các dịch vụ Twitter (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Twitter Followers (Server 11) 55 20 10.000.000 5k/ngày
Twitter Followers (Server 6) 75 50 10.000.000 3K /ngày
Twitter Impression 88 100 10.000.000 100K /ngày
Twitter Poll Votes (Server 2) 150 100 1.000.000.000 1k/ngày
Twitter Video Views 88 100 1.000.000 10k/ngày

Các dịch vụ Soundcloud (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Soundcloud Comments (Ngẫu nhiên 2) 550 20 10.000 10K /ngày
Soundcloud Comments (Ngẫu nhiên) 680 5 5.000 1 ngày
Soundcloud Download (Server 2) 6 100 10.000.000 1 ngày
Soundcloud Followers (Server 2) 120 50 50.000 3-6 tiếng
Soundcloud Likes (Server 2) 150 25 50.000 3-6 tiếng
Soundcloud Likes (Server 3) 99 20 1.000.000 10k/ngày
Soundcloud Play (Server 3) 6 100 2.000.000.000 5k/ngày
Soundcloud Reposts (Server 3) 550 20 100.000.000 10 phút

Các dịch vụ Google Plus, LinkedIn, Vine, Pinterest (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Google Plus Followers (Server 2) 360 100 7.000 12 giờ
Musically Followers (Chất lượng cao) 1.150 20 20.000 5-10k/ngày
Musically Followers (Server 2) 850 20 20.000 5-10k/day
Musically Followers (Server 3) 680 20 20.000 20K/ngày
Musically Likes 550 20 15.000 15k/ngày
Musically Thả tim 590 20 15.000 20k/ngày
Pinterest Board Followers 165 100 100.000 5-10K /ngày
Pinterest Followers (Server 3) 165 100 100.000 5-10K /ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Spotify Followers 188 1.000 100.000 1-2K /ngày
Spotify Plays 110 5.000 1.000.000 1-3K /ngày
Vimeo Views 79 1.000 100.000 10k view/ngày
Vine Followers 79 100 400.000 5 – 10 phút
Vine Likes 79 100 400.000 5 – 10 phút
Vine Re-Vine 79 100 400.000 5 – 10 phút
Web Traffic (Mỹ, qua tìm kiếm) 46 100 100.000 2k /ngày
Web Traffic (organic) 29 1.000 10.000.000 2k /ngày

Các dịch vụ khác

(Để mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68 hoặc 0986.456.456)
⭐ Gói đăng tin rao vặt lên 200 diễn đàn lớn trong cả nước (Vừa giúp khách hàng tìm đến bạn, vừa giúp google đánh giá cao trang của bạn) – Giá ưu đãi chỉ 200 nghìn!
Dịch vụ tạo website bán hàng chuyên nghiệp (Tặng ngay voucher 200k khi dùng các dịch vụ Tăng Likes, Followers…) !

Giải thích:
+ Server 1,2,3 là gì? Với cùng một dịch vụ Social68 có nhiều hệ thống xử lý khác nhau (gọi là server). Mục đích của việc có nhiều server cho một dịch vụ là để đề phòng trường hợp hệ thống này hỏng thì còn dùng được hệ thống khác. Bạn chọn server nào cũng được
+ Đơn giá: Là giá cho 1 follow/like… Ví dụ: Đơn giá like là 80 (đ) thì mua 1000 likes là 80k
+ Mua tối thiểu/tối đa: Là bạn chỉ có thể mua tối thiểu/tối đa từng đó like/follow…
+ Thời gian tăng xong: Đây là thời gian trung bình để bạn nhận được đủ số like/follow sau khi đặt hàng
+ Bảo hành là gì? Bảo hành nghĩa là sau khi tăng đủ follower/like, nếu bị tụt (trong thời hạn bảo hành) chúng tôi sẽ tăng lại đầy đủ cho bạn. Mỗi dịch vụ có thời gian bảo hành riêng, bạn có thể tìm hiểu tại đây
Vẫn còn câu hỏi? Vui lòng đọc trang Câu hỏi thường gặp hoặc Liên hệ với chúng tôi


Vui lòng đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Social68 ! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 🙂

⭐ Bắt đầu Mua hàng ⭐