A – Các gói dịch vụ Instagram tổng hợp

(Để mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68 hoặc 0986.456.456)
Dịch vụ All-in-one VIP dành cho các chủ doanh nghiệp/cửa hàng bắt đầu bán hàng trên Instagram
Các gói dịch vụ cho Instagram theo tháng (với giá ưu đãi)
⭐ Dịch vụ mua và bán tài khoản Instagram (Chúng tôi có sẵn nhiều tài khoản Instagram chất lượng cao, nếu bạn muốn mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68: Fb.com/hotro68)
⭐ Dịch vụ tạo, PR và quản lý trang Instagram cho người nổi tiếng (Celebrity, Hot profile, Hot girl, Hot boy, Hot teen, KOL…)


B – Các dịch vụ Instagram lẻ (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên 2) 85 10 5.000 1 tiếng
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên 3) 290 5 20 10 phút
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên 4) 150 25 50.000 1k comment/ngày
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên) 580 10 10.000 5 phút
Instagram Follow Việt chọn lọc ★★★★★ 295 1.000 20.000 500 followers / tuần
Instagram Followers [S34 Ko bảo hành] 39 50 2.000 1 tiếng
Instagram Followers [S35 Ko bảo hành] 45 100 30.000 6 tiếng
Instagram Followers [S36 Ko bảo hành] 45 150 15.000 6 tiếng
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Followers [S37 – Có tương tác] 180 1.000 15.000 1 ngày
Instagram Followers [Server 17] 210 50 40.000 10k followers/ngày
Instagram Followers [Server 19] 88 200 15.000 10k followers/ngày
Instagram Followers [Server 21 – Ko bảo hành] 59 500 12.000 1 ngày
Instagram Followers [Server 23 – Ko bảo hành] 39 200 3.000 5k follow/ngày
Instagram Followers [Server 28] 75 50 1.500 2k/ngày
Instagram Followers [Server 30] 120 100 50.000 5k/ngày
Instagram Followers [Server 31] 210 10 100.000 1 ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Followers [Server 33] 140 20 10.000 2 tiếng
Instagram Likes & Impressions (cho 1 ảnh) 28 100 30.000 15 phút
Instagram Likes & Impressions (cho 1 ảnh) S2 19 50 20.000 20k /ngày
Instagram Likes & Impressions (cho 1 ảnh) S3 18 100 20.000 30k /ngày
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 11] 18 100 30.000 10 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 12] 14 100 15.000 1-2 tiếng
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 18] 14 100 15.000 10 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 20] 14 20 9.000 10k/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 21] 15 100 8.000 8k /ngày
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 22] 22 50 40.000 40k/ngày
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 2] 22 20 50.000 15 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 6] 15 50 15.000 15 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 7] 18 100 30.000 10 phút
Instagram Likes (Tăng chậm: 10 like/phút) 19 10 50.000 10 like/phút
Instagram Likes (Tăng chậm: 2 like/phút) 19 10 50.000 2 like/phút
Instagram Likes (Tăng chậm: 5 like/phút) 19 10 50.000 5 like/phút
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Live Video Comments (Ngẫu nhiên) 95 100 2.000 1 tiếng
Instagram Live Video Likes 39 200 10.000 15 phút
Instagram Live Video View 250 200 1.000 15 phút
Instagram Saves (Lưu 1 ảnh về Collection) 25 50 15.000 5-10k/ngày
Instagram Story Poll Votes 295 20 25.000 1 tiếng
Instagram Story Views (Server 2) 60 100 30.000 10 phút
Instagram Story Views (Server 3) 25 100 10.000 10 phút
Instagram Video Views 15 100 100.000 1 tiếng
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Video Views (Server 3) 9 100 3.000.000 100k view/ngày
Instagram Video Views (Server 4) 12 1.000 900.000 200k/ngày
Instagram Video Views (Server 5) 10 100 1.000 200k/ngày
Instagram Views & Impressions (cho 1 video) 12 100 1.000.000 10 phút

A – Các dịch vụ Facebook theo tháng (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Giá cho 1 tháng(đ)
Facebook +50 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 450.000
Facebook +100 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 650.000
Facebook +150 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 720.000
Facebook +200 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 790.000
Facebook +300 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 980.000
Facebook +500 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 1.200.000
Facebook +1000 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 1.800.000
Facebook +1250 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 2.250.000

B – Các dịch vụ Facebook lẻ (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Comment Ảnh/Bài viết (Việt Nam 2) 155 3 25 10 phút
Facebook Comment Ảnh/Bài viết (Việt Nam) 160 10 50 10 phút
Facebook Comment Ngẫu nhiên (Nước ngoài) 1.900 20 10.000 200/ngày
Facebook Fan-Page Likes (Việt Nam 2) 150 1.000 18.000 1 ngày
Facebook Fan-Page Likes [server 16] 120 500 10.000 5k/ngày
Facebook Fan-Page Likes [server 19] 680 100 200.000 1-2k/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (Nước ngoài 7) 75 500 6.000 1k/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (Việt Nam) 145 1.000 50.000 2k follow/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Followers cho tk cá nhân (VN – Nam) 190 1.000 10.000 2k follow/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (VN – Nữ) 190 1.000 10.000 2k follow/ngày
Facebook Like Ảnh/Bài viết (Nước ngoài 2) 19 250 100.000 1 tiếng
Facebook Like Ảnh/Bài viết (Nước ngoài 3) 35 20 1.000 1k like/ngày
Facebook Like Ảnh/Bài viết (Nước ngoài 5) 19 30 100.000 10k/ngày
Facebook Like Ảnh/Bài viết (Nước ngoài 6) 15 100 5.000 5K/ngày
Facebook Post Likes (Kiểu: Buồn) 29 15 1.000 1-2 tiếng
Facebook Post Likes (Kiểu: Haha) 29 15 1.000 1-2 tiếng
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Post Likes (Kiểu: Thả Tim) 29 15 1.000 1-2 tiếng
Facebook Post Likes (Kiểu: Wow) 29 15 1.000 1-2 tiếng
Facebook Quan tâm đến sự kiện 290 25 2.000 10 phút
Facebook Tham gia sự kiện (Server 2) 290 25 2.000 10 phút
Facebook Tham gia sự kiện (Server 3) 320 25 2.000 2k/ngày
Facebook View (mắt) Livestream (30 phút) 820 100 1.000 Sau 10p bắt đầu. Kéo dài 30p
Facebook View (mắt) Livestream (60 phút) 1.640 100 1.000 Sau 10p bắt đầu. Kéo dài 60p
Facebook Website Likes (Server 2) 130 100 10.000.000 50-100K /ngày
Facebook Đánh giá 1* (Server 2) 950 10 2.000 1 ngày
Facebook Đánh giá 1* (Việt Nam) 990 80 2.000 01 ngày
Facebook Đánh giá 5* (Server 4) 880 10 2.000 5k đánh giá/ngày
Facebook Đánh giá 5* (Việt Nam) 990 80 2.000 01 ngày

Các dịch vụ Youtube (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Youtube Dislikes (Server 5) 95 50 50.000 1-5K /ngày
Youtube Livestream Views (350-1000 viewer thật) 180 5.000 5.000 1-2 giờ
Youtube Shares (Server 2) 120 50 10.000 100 share/ngày
Youtube Shares (Server 3) 139 500 75.000 750 share/ngày
Youtube Shares (Server 4) 115 50 22.000 50/ngày
Youtube Subscribers (Server 11 – K bảo hành) 99 500 30.000 150 sub/ngày
Youtube Subscribers (Server 12) 1.360 100 10.000 1k sub/ngày
Youtube Subscribers (Server 13) 450 100 80.000 1 ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Youtube Subscribers (Server 5) 1.590 100 250.000 2 ngày
Youtube Subscribers (Server 7) 650 50 2.000 500-1000 sub/ngày
Youtube Subscribers (Server 8) 990 100 3.000 1K sub/ngày
Youtube Views (Server 19) 95 1.000 100.000 500/ngày
Youtube Views (Server 8) 75 1.000 25.000 300 view/ngày

Các dịch vụ Twitter (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Twitter Favorites (K bảo hành) 188 20 100.000 1k /ngày
Twitter Favorites (Server 5) 230 100 100.000 1k/ngày
Twitter Followers (Rẻ – Ko bảo hành) 55 50 10.000.000 500-1k/ngày
Twitter Followers (S11 Ko bảo hành) 55 20 10.000.000 5k/ngày
Twitter Followers (S15 Ko Bảo hành) 65 100 2.500.000 10k follow/ngày
Twitter Impression 88 100 10.000.000 100K /ngày
Twitter Poll Votes 230 20 100.000 50k/ngày
Twitter Poll Votes (Server 2) 150 100 1.000.000 2k/ngày
Twitter Retweets (Server 6) 190 20 10.000 1k / ngày
Twitter Video Views 110 100 10.000.000 10k/ngày

Các dịch vụ Soundcloud (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Soundcloud Comments (Ngẫu nhiên 2) 550 20 10.000 10K /ngày
Soundcloud Comments (Ngẫu nhiên) 680 5 5.000 1 ngày
Soundcloud Download (Server 2) 6 100 10.000.000 1 ngày
Soundcloud Followers (Server 2) 120 50 50.000 3-6 tiếng
Soundcloud Likes (Server 2) 150 25 50.000 3-6 tiếng
Soundcloud Likes (Server 3) 88 20 40.000 10k/ngày
Soundcloud Reposts (Server 3) 550 20 100.000.000 10 phút

Các dịch vụ Google Plus, LinkedIn, Vine, Pinterest (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Dailymotion Views 65 1.000 100.000 1 ngày
Google Plus – Post Likes (Server 2) 410 20 2.000 200/ngày
Google Plus – Reshare 410 20 2.000 200/ngày
Google Plus Followers (Server 2) 410 100 7.000 12 giờ
LinkedIn Followers (Server 2) 390 100 1.000.000 5k/ngày
Musically Followers (Chất lượng cao) 1.150 20 20.000 5-10k/ngày
Musically Followers (Server 3) 680 100 20.000 20K/ngày
Musically Likes 650 20 15.000 15k/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Musically Thả tim 650 20 15.000 20k/ngày
Pinterest Board Followers 150 100 75.000 5-10K /ngày
Pinterest Followers (Server 3) 165 100 250.000 5-10K /ngày
Reverbnation Fans 2.400 100 5.000 2k fans/ngày
Reverbnation Song Plays 120 5.000 500.000 5k /ngày
Reverbnation Video Plays 120 1.000 500.000 5k/ngày
Reverbnation Widget Impressions 110 1.000 1.000.000 2k /ngày
Shazam Followers 330 50 1.000.000 5k follower/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Shazam Plays 95 5.000 5.000.000 10k/ngày
Shopee Người theo dõi 800 500 20.000 1-2 ngày
Spotify Followers 250 1.000 100.000 1-2K /ngày
Spotify Plays 90 5.000 1.000.000 1-3K /ngày
Telegram Channel Members 330 100 25.000 10k/ngày
Telegram Post Views (20 post cuối) 495 100 20.000 10k/ngày
Telegram Post Views (5 post cuối) 250 100 20.000 5k/ngày
Vimeo Views 79 1.000 100.000 10k view/ngày
Vimeo Views (Server 2) 55 1.000 10.000.000 100k/ngày
Vine Followers 79 100 400.000 5 – 10 phút
Vine Likes 79 100 400.000 5 – 10 phút
Vine Re-Vine 79 100 400.000 5 – 10 phút

Các dịch vụ khác

(Để mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68 hoặc 0986.456.456)
⭐ Gói đăng tin rao vặt lên 200 diễn đàn lớn trong cả nước (Vừa giúp khách hàng tìm đến bạn, vừa giúp google đánh giá cao trang của bạn) – Giá ưu đãi chỉ 200 nghìn!
Dịch vụ tạo website bán hàng chuyên nghiệp (Tặng ngay voucher 200k khi dùng các dịch vụ Tăng Likes, Followers…) !

Giải thích:
+ Server 1,2,3 là gì? Với cùng một dịch vụ Social68 có nhiều hệ thống xử lý khác nhau (gọi là server). Mục đích của việc có nhiều server cho một dịch vụ là để đề phòng trường hợp hệ thống này hỏng thì còn dùng được hệ thống khác. Bạn chọn server nào cũng được
+ Đơn giá: Là giá cho 1 follow/like… Ví dụ: Đơn giá like là 80 (đ) thì mua 1000 likes là 80k
+ Mua tối thiểu/tối đa: Là bạn chỉ có thể mua tối thiểu/tối đa từng đó like/follow…
+ Thời gian tăng xong: Đây là thời gian trung bình để bạn nhận được đủ số like/follow sau khi đặt hàng
+ Bảo hành là gì? Bảo hành nghĩa là sau khi tăng đủ follower/like, nếu bị tụt (trong thời hạn bảo hành) chúng tôi sẽ tăng lại đầy đủ cho bạn. Mỗi dịch vụ có thời gian bảo hành riêng, bạn có thể tìm hiểu tại đây
Vẫn còn câu hỏi? Vui lòng đọc trang Câu hỏi thường gặp hoặc Liên hệ với chúng tôi


Vui lòng đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Social68 ! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 🙂

⭐ Bắt đầu Mua hàng ⭐