A – Các gói dịch vụ Instagram tổng hợp

(Để mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68 hoặc 0986.456.456)
Dịch vụ All-in-one VIP dành cho các chủ doanh nghiệp/cửa hàng bắt đầu bán hàng trên Instagram
Các gói dịch vụ cho Instagram theo tháng (với giá ưu đãi)
⭐ Dịch vụ mua và bán tài khoản Instagram (Chúng tôi có sẵn nhiều tài khoản Instagram chất lượng cao, nếu bạn muốn mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68: Fb.com/hotro68)
⭐ Dịch vụ tạo, PR và quản lý trang Instagram cho người nổi tiếng (Celebrity, Hot profile, Hot girl, Hot boy, Hot teen, KOL…)


B – Các dịch vụ Instagram lẻ (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Comment Ảnh (Ngẫu nhiên 2) 85 10 5.000 1 tiếng
Instagram Followers [Ko bảo hành – Rẻ] 15 500 10.000
Instagram Followers [S34 Ko bảo hành] 75 50 100.000 1 tiếng
Instagram Followers [S35 Ko bảo hành] 45 100 70.000 6 tiếng
Instagram Followers [S36 Ko bảo hành] 45 150 15.000 6 tiếng
Instagram Followers [S37 – Có tương tác] 180 1.000 15.000 1 ngày
Instagram Followers [S42 – Nga] 90 50 100.000 5k follow/ngày
Instagram Followers [Server 17] 120 10 100.000 10k followers/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Followers [Server 19] 88 100 50.000 10k followers/ngày
Instagram Followers [Server 21 – Ko bảo hành] 59 300 100.000 1 ngày
Instagram Followers [Server 30] 120 100 50.000 5k/ngày
Instagram Followers [Server 31] 210 10 100.000 1 ngày
Instagram Followers [Server 33] 140 20 20.000 2 tiếng
Instagram Followers [Server 38] 80 50 40.000 20k/ngày
Instagram Followers [Server 40] 65 200 50.000 15k follow/ngày
Instagram Followers [Server 41] 75 100 50.000 5k follow/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Followers [Server 43] 75 5 200.000 1 ngày
Instagram Likes & Impressions (cho 1 ảnh) 28 100 30.000 15 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 12] 14 100 15.000 1-2 tiếng
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 22] 22 50 40.000 40k/ngày
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 23] 22 200 15.000 25k/ngày
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 25 Nhanh] 16 20 50.000 15 phút
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 26] 22 50 25.000 1-3 tiếng
Instagram Likes (cho 1 ảnh) [Server 2] 35 20 50.000 15 phút
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Likes (Tăng chậm: 10 like/phút) 19 50 20.000 10 like/phút
Instagram Likes (Tăng chậm: 2 like/phút) 19 50 20.000 2 like/phút
Instagram Likes (Tăng chậm: 5 like/phút) 19 50 20.000 5 like/phút
Instagram Live Comment Ngẫu nhiên (Nam) 460 50 2.000 10-15 phút
Instagram Live Comment ngẫu nhiên (Nữ) 460 50 2.000 10-15 phút
Instagram Live Video Likes 39 200 10.000 1-2 tiếng
Instagram Saves (Lưu 1 ảnh về Collection) 25 50 15.000 5-10k/ngày
Instagram Story Poll Votes 295 20 25.000 1 tiếng
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Instagram Story Views (Server 2) 60 100 30.000 10 phút
Instagram Story Views (Server 3) 25 100 30.000 10 phút
Instagram TV Likes 15 400 3.000 3 tiếng
Instagram TV Views 5 50 1.000.000 1 tiếng
Instagram Video Views 15 100 100.000 1 tiếng
Instagram Video Views (Server 3) 8 500 5.000.000 100k view/ngày
Instagram Views & Impressions (cho 1 video) 12 100 1.000.000 10 phút

A – Các dịch vụ Facebook theo tháng (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Giá cho 1 tháng(đ)
Facebook +150 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 120.000
Facebook +300 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 240.000
Facebook +450 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 290.000
Facebook +950 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 460.000
Facebook +1500 Likes Tất cả bài viết (01 tháng) 790.000
Dịch vụ Giá cho 1 tháng(đ)
Facebook +50 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 120.000
Facebook +100 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 200.000
Facebook +150 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 300.000
Facebook +200 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 400.000
Facebook +300 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 600.000
Facebook +500 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 800.000
Facebook +1000 Mắt tất cả Livestream (01 tháng) 1.200.000

B – Các dịch vụ Facebook lẻ (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Comment Ảnh/Bài viết (Việt Nam) 160 3 50 10 phút
Facebook Comment Ngẫu nhiên (Nam) 2.100 15 400 400/ngày
Facebook Comment Ngẫu nhiên (Nữ) 2.100 15 400 400/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (Nước ngoài 12) 35 100 5.000
Facebook Followers cho tk cá nhân (Việt Nam) 145 1.000 50.000 2k follow/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (VN – Nam) 190 1.000 10.000 2k follow/ngày
Facebook Followers cho tk cá nhân (VN – Nữ) 190 1.000 10.000 2k follow/ngày
Facebook Friends (nước ngoài) 95 100 5.000 1k/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Facebook Quan tâm đến sự kiện 290 25 2.000 10 phút
Facebook Tham gia sự kiện (Server 3) 320 25 2.000 2k/ngày
Facebook Video Views (Server 2) 22 500 3.000.000 1 tiếng
Facebook Video Views (Server 3) 15 100 10.000.000 300k view/ngày
Facebook Đánh giá 1* (Việt Nam) 990 80 2.000 01 ngày

Các dịch vụ Youtube (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Youtube Comments (Ngẫu nhiên-S3) 1.500 10 100 1 tiếng
Youtube Comments (Ngẫu nhiên-USA-Ko bảo hành) 1.500 10 300 300 comment/ngày
Youtube Comments (Ngẫu nhiên-USA-Nữ) 1.500 10 100 1 ngày
Youtube Livestream Views (350-1000 viewer thật) 160 5.000 5.000 1-2 giờ
Youtube Shares (Server 2) 120 50 10.000 100 share/ngày
Youtube Shares (Server 3) 139 500 75.000 750 share/ngày
Youtube Shares (Server 4) 75 50 5.000 50/ngày
Youtube Shares (Server 5) 80 50 100.000 2k share/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Youtube Subscribers (Server 8 BH 30 ngày) 1.200 10 1.500 50 sub/ngày
Youtube Views (Server 15) 65 500 10.000 200 view/ngày
Youtube Views (Server 20 – High Retention) 65 500 50.000 500 view/ngày
Youtube Views (Server 23 BH 3 tháng) 50 100 10.000 200 view/ngày
Youtube Views (Server 6) 65 1.000 2.000.000 50k view/ngày
Youtube Views (Xem 5 phút) 65 300 1.000.000 250 views/ngày

Các dịch vụ Twitter (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Twitter Favorites (K bảo hành) 188 20 100.000 1k /ngày
Twitter Favorites (Server 5) 230 20 100.000 1k/ngày
Twitter Followers (K bảo hành) 230 20 5.000 1-2 ngày
Twitter Followers (Server 17) 190 20 5.000 5k/ngày
Twitter Followers (Thật) 290 50 2.000 300 followers/ngày
Twitter Impression 65 100 10.000.000 100K /ngày
Twitter Poll Votes 50 5 100.000 50k/ngày
Twitter Retweets (Server 6 – Ko bảo hành) 350 20 10.000 1k / ngày
Twitter Retweets (Server 7) 250 50 10.000 300 retweet/ngày

Các dịch vụ Soundcloud (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Soundcloud Comments (Ngẫu nhiên 2) 250 20 10.000 10K /ngày
Soundcloud Comments (Ngẫu nhiên) 680 5 5.000 1 ngày
Soundcloud Download (Server 2) 6 100 10.000.000 1 ngày
Soundcloud Followers (Server 2) 90 50 50.000 3-6 tiếng
Soundcloud Likes (Server 2) 150 25 50.000 3-6 tiếng
Soundcloud Play (Server 4) 5 50.000 10.000.000 10k/ngày
Soundcloud Play (Server 5) 6 100 10.000.000 200k play/ngày
Soundcloud Play (Server 6) 5 5.000 1.000.000.000 1 ngày
Soundcloud Reposts (Server 2 Ko bảo hành) 490 25 1.000 3-6 tiếng
Soundcloud Reposts (Server 3) 550 20 100.000.000 10 phút

Các dịch vụ Google Plus, LinkedIn, Vine, Pinterest (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)

Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Dailymotion Views 65 500 1.000.000 1 ngày
Google Plus – Post Likes (Server 2) 410 20 2.000 200/ngày
Google Plus – Reshare 410 20 2.000 200/ngày
Google Plus Followers (Server 2) 410 100 7.000 12 giờ
LinkedIn Followers (Server 2) 390 50 1.000.000 200/ngày
Periscope Likes 5 500.000 100.000.000 1 tiếng
Pinterest Board Followers 150 20 75.000 5K /ngày
Pinterest Followers (Server 3) 165 50 250.000 5K /ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Pinterest Likes (Server 3) 120 25 250.000 5k/ngày
Pinterest Repin (Server 2) 145 20 75.000 5k/ngày
Quora Downvote 1.100 10 1.000 1 ngày
Quora Downvote (Server 2) 1.500 5 10.000 500/ngày
Quora Followers 1.200 10 1.000 1k/ngày
Quora Followers (Server 2) 1.500 10 10.000 1k/ngày
Quora Upvote 1.100 10 1.000 1k/ngày
Quora Upvote (Server 2) 1.500 10 10.000 500/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Reddit Downvotes 2.800 10 3.000 1k/ngày
Reddit Upvotes 2.800 10 3.000 1k/ngày
Reverbnation Fans 2.400 100 5.000 2k fans/ngày
Reverbnation Song Plays 120 5.000 500.000 5k /ngày
Reverbnation Video Plays 120 1.000 500.000 5k/ngày
Reverbnation Widget Impressions 110 1.000 1.000.000 2k /ngày
Shazam Followers 330 50 1.000.000 5k follower/ngày
Shazam Plays 85 5.000 5.000.000 10k/ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Spotify Plays 90 5.000 1.000.000 1-3K /ngày
Telegram Channel Members 350 100 30.000 10k/ngày
Telegram Post Views (20 post cuối) 480 100 20.000 5k/ngày
Telegram Post Views (5 post cuối) 250 100 20.000 5k/ngày
Tik Tok Followers (Server 6) 280 100 100.000 1 ngày
Tumblr Followers 350 20 1.000.000 10k/ngày
Tumblr Likes 350 20 1.000.000 10k/ngày
Tumblr Reblogs 680 100 1.000 1-2 ngày
Dịch vụ Đơn giá (đ) Mua tối thiểu Mua tối đa Thời gian tăng xong
Twitch Channel Views 55 250 1.000.000 100 view/giờ
Twitch Channel Views (Server 2) 55 250 1.000.000 500 view/giờ
Twitch Followers 165 100 1.000 1k/ngày
Twitch Followers (Server 2) 220 50 50.000 5k/ngày
Twitch Followers (Server 3) 300 50 50.000 5k/ngày
Twitch Video Views 55 100 1.000.000 100 view/giờ
Twitch Video Views (Server 2) 55 100 1.000.000 500 view/giờ
Vimeo Views 79 1.000 100.000 10k view/ngày
Vimeo Views (Server 2) 55 1.000 10.000.000 100k/ngày
Vimeo Views (Server 3) 35 20 100.000 100k view/ngày
Vine Likes 79 100 400.000 5 – 10 phút
Vine Re-Vine 79 100 400.000 5 – 10 phút

Các dịch vụ khác

(Để mua vui lòng liên hệ Fanpage Social68 hoặc 0986.456.456)
⭐ Gói đăng tin rao vặt lên 200 diễn đàn lớn trong cả nước (Vừa giúp khách hàng tìm đến bạn, vừa giúp google đánh giá cao trang của bạn) – Giá ưu đãi chỉ 200 nghìn!
Dịch vụ tạo website bán hàng chuyên nghiệp (Tặng ngay voucher 200k khi dùng các dịch vụ Tăng Likes, Followers…) !

Giải thích:
+ Server 1,2,3 là gì? Với cùng một dịch vụ Social68 có nhiều hệ thống xử lý khác nhau (gọi là server). Mục đích của việc có nhiều server cho một dịch vụ là để đề phòng trường hợp hệ thống này hỏng thì còn dùng được hệ thống khác. Bạn chọn server nào cũng được
+ Đơn giá: Là giá cho 1 follow/like… Ví dụ: Đơn giá like là 80 (đ) thì mua 1000 likes là 80k
+ Mua tối thiểu/tối đa: Là bạn chỉ có thể mua tối thiểu/tối đa từng đó like/follow…
+ Thời gian tăng xong: Đây là thời gian trung bình để bạn nhận được đủ số like/follow sau khi đặt hàng
+ Bảo hành là gì? Bảo hành nghĩa là sau khi tăng đủ follower/like, nếu bị tụt (trong thời hạn bảo hành) chúng tôi sẽ tăng lại đầy đủ cho bạn. Mỗi dịch vụ có thời gian bảo hành riêng, bạn có thể tìm hiểu tại đây
Vẫn còn câu hỏi? Vui lòng đọc trang Câu hỏi thường gặp hoặc Liên hệ với chúng tôi


Vui lòng đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Social68 ! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 🙂

⭐ Bắt đầu Mua hàng ⭐