Chia sẻ bài viết

Các dịch vụ Instagram (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Instagram Comments (Ngẫu nhiên -S1) 500 10 1.000 1-2 tiếng
Instagram Comments (Ngẫu nhiên -S3) 1.200 5 1.000 1 ngày
Instagram Comments (Ngẫu nhiên, Ko bảo hành -S2) 2.400 10 200 1-2 tiếng
Instagram Followers (Bảo hành 1 năm -S4) 50 20 100.000 1-5k /ngày
Instagram Followers (Không bảo hành -S10) 20 10 15.000 1k-2k /ngày
Instagram Followers (S2) 30 10 100.000 300 /giờ
Instagram Followers (S3) 40 10 50.000 5k /ngày
Instagram Followers (S5) 40 50 500.000 1-2 ngày
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Instagram Followers (S9) 25 10 250.000 500-2k /ngày
Instagram Followers (Việt Nam, Ko bảo hành -S7) 160 1.000 30.000 5k-10k /ngày
Instagram Likes (Ko bảo hành -S2) 5 20 5.000 1k /giờ
Instagram Likes (S1) 35 10 30.000 1-2k /giờ
Instagram Likes (S3) 25 10 10.000 300 /giờ
Instagram Likes (S4) 45 10 10.000 300 /giờ
Instagram Likes (S6) 125 10 10.000 1k /giờ
Instagram Live Video Views (Xem 30 phút -S2) 220 20 2.000 15 phút
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Instagram Live Video Views (Xem 60 phút -S3) 280 10 2.000 15 phút
Instagram Save (S1) 6 25 10.000 1k /giờ
Instagram Views (S1) 8 100 10.000.000 10k /ngày
Instagram Views (S3) 7 100 500.000 10k /ngày
Instagram Views (S5) 19 100 1.000.000 10k /ngày

Các dịch vụ Facebook (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Facebook Comments (Nam, Ngẫu nhiên -S1) 1.900 10 100 1 ngày
Facebook Comments (Ngẫu nhiên -S4) 1.100 50 1.000 3-6 tiếng
Facebook Comments (Nữ, Ngẫu nhiên -S2) 1.900 10 100 1 ngày
Facebook Fanpage Likes (S1) 99 100 150.000 3k /ngày
Facebook Fanpage Likes (S2) 110 100 5.000 5k /ngày
Facebook Fanpage Likes (S3) 90 10 150.000 1k /ngày
Facebook Followers (S1) 140 50 20.000 2k /ngày
Facebook Followers (S2) 180 50 20.000 2k /ngày
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Facebook Followers (Việt Nam -S4) 70 1.000 40.000 3-5k /ngày
Facebook Friends (S1) 375 50 200.000 500 /ngày
Facebook Friends (S2) 350 50 5.000 500 /ngày
Facebook Likes Ảnh/Bài viết (S1) 40 100 250.000 5k /ngày
Facebook Likes Ảnh/Bài viết (S2) 65 10 40.000 5k /giờ
Facebook Quan tâm Event (S1) 190 50 200.000 1 ngày
Facebook Shares (S1) 290 25 100.000.000 1k /ngày
Facebook Thả cảm xúc: Buồn (S1) 95 20 1.000 1 tiếng
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Facebook Thả cảm xúc: Buồn (S2) 85 50 100 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Haha (S1) 95 20 1.000 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Haha (S2) 85 50 500 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Phẫn nộ (S1) 95 20 1.000 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Phẫn nộ (S2) 85 50 100 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Thương thương (S1) 95 20 1.000 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Thương thương (S2) 85 50 100 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Wow (S1) 95 20 1.000 1 tiếng
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Facebook Thả cảm xúc: Wow (S2) 85 50 100 1 tiếng
Facebook Thả cảm xúc: Yêu thích/Tim (S1) 95 20 1.000 1 tiếng
Facebook Tham gia Event (S1) 190 50 200.000 3-5k /ngày
Facebook Tham gia Group (S1) 190 50 250.000 1-2k /ngày
Facebook Video Views (S5) 45 500 500.000 10k /ngày

Các dịch vụ TikTok (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
TikTok Comment (Ngẫu nhiên, Ko bảo hành -S1) 800 10 160.000 500 /ngày
TikTok Followers (Ko bảo hành - S1) 18 10 100.000 50-200 /ngày
TikTok Followers (Ko bảo hành - S3) 16 10 100.000 100-500 /ngày
TikTok Followers (S2) 160 10 100.000 1-2k /ngày
TikTok Followers (S4) 120 100 200.000 3k /ngày
TikTok Likes (Ko bảo hành -S1) 25 100 1.000 1-2 tiếng
TikTok Likes (S2) 90 25 30.000 2k /ngày
TikTok Likes (S3) 90 25 30.000 5k /giờ
TikTok Views (S2) 1 100 50.000.000 1 tiếng
TikTok Views (S3) 6 100 10.000.000 10k /ngày

Các dịch vụ Youtube (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Youtube Dislikes (Ko bảo hành -S1) 190 100 10.000 500 /ngày
Youtube Giờ xem (Video tối thiểu 15p -S5) 130 300 10.000 4-7 ngày
Youtube Giờ xem (Video tối thiểu 15p -S6) 130 300 10.000 4-7 ngày
Youtube Likes (Ko bảo hành -S1) 38 50 100.000 100 /ngày
Youtube Likes (Ko bảo hành -S2) 60 50 20.000 500 /ngày
Youtube Likes (S3) 150 10 100.000 500 /ngày
Youtube Likes (S4) 280 5 20.000 100-1k /ngày
Youtube Subscribers (S6) 1.080 100 1.000 50-100 /ngày
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Youtube Subscribers (S8) 900 10 2.000 20-100 /ngày
Youtube Views (Người VN xem thật -S4) 150 500 100.000 1k /ngày
Youtube Views (Nhật Bản) 80 1.000 1.000.000 10k /ngày
Youtube Views (Xem 1 phút -S6) 60 100 10.000.000 1k-10k /ngày
Youtube Views (Xem 2 phút -S1) 90 100 2.147.483.647 3k /ngày
Youtube Views (Xem 2 phút -S2) 95 100 100.000 5k /ngày
Youtube Views (Xem 2 phút -S3) 105 100 1.000.000 20k /ngày

Các dịch vụ Twitter (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Twitter Followers (S2) 110 100 10.000 100 /ngày
Twitter Followers (TK Thật, S3) 390 10 10.000 1k /ngày
Twitter Likes (S1) 75 20 5.000 1k /ngày
Twitter Likes (S2) 120 10 10.000 1k /ngày
Twitter Video Views (S1) 5 500 1.000.000 10k /ngày

Các dịch vụ Soundcloud (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Soundcloud Followers (S1) 65 100 10.000 3k /ngày
Soundcloud Followers (S2) 120 100 20.000 5k /ngày
Soundcloud Likes (S1) 65 100 20.000 1k /ngày
Soundcloud Likes (S2) 120 100 10.000 3k /ngày
Soundcloud Plays (S1) 5 100 1.000.000 100k /ngày
Soundcloud Plays (S2) 2 100 10.000.000 100k /ngày

Các dịch vụ khác (mua trên website)

(Có gì không hiểu vui lòng đọc phần giải thích bên dưới)
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Discord Server Members (S1) 250 1.000 50.000 1k /ngày
Discord Server Members (S2) 290 1.000 50.000 2k /ngày
Pinterest Followers (S1) 250 100 100.000 1k /ngày
Pinterest Likes (S1) 125 100 10.000 100 /ngày
Spotify Followers (S3) 50 10 100.000 1-2k /ngày
Spotify Free Plays (S1) 50 1.000 100.000 1k /ngày
Spotify Free Plays (S2) 20 1.000 100.000.000 1-2k /ngày
Spotify Premium Plays (S1) 25 1.000 1.000.000 1-2k /ngày
Dịch vụĐơn giá (đ)Mua tối thiểuMua tối đaThời gian tăng xong
Spotify Premium Plays (S2) 25 1.000 1.000.000 1-2k /ngày
Telegram Channel/Group Members (Ko bảo hành -S1) 55 10 100.000 30k /ngày
Telegram Channel/Group Members (Ko bảo hành -S2) 60 10 100.000 5k /ngày
Telegram Post Views (1 bài cuối) 1 10 500.000 5k /giờ
Telegram Post Views (10 bài cuối) 8 10 500.000 5k /giờ
Telegram Post Views (20 bài cuối) 15 10 500.000 5k /giờ
Telegram Post Views (5 bài cuối) 4 10 500.000 5k /giờ

Giải thích:
+ S1, S2, S3 ... là gì? Là viết tắt của Server 1, Server 2... Với cùng một dịch vụ Social68 có nhiều hệ thống xử lý khác nhau (gọi là server). Mục đích của việc có nhiều server cho một dịch vụ là để đề phòng trường hợp hệ thống này hỏng thì còn dùng được hệ thống khác. Bạn chọn server nào cũng được
+ Đơn giá: Là giá cho 1 follow/like... Ví dụ: Đơn giá like là 80 (đ) thì mua 1000 likes là 80k
+ Mua tối thiểu/tối đa: Là bạn chỉ có thể mua tối thiểu/tối đa từng đó like/follow...
+ Thời gian tăng xong: Đây là thời gian trung bình để bạn nhận được đủ số like/follow sau khi đặt hàng
+ Bảo hành là gì? Bảo hành nghĩa là sau khi tăng đủ follower/like, nếu bị tụt (trong thời hạn bảo hành) chúng tôi sẽ tăng lại đầy đủ cho bạn. Mỗi dịch vụ có thời gian bảo hành riêng, bạn có thể tìm hiểu tại đây
Vẫn còn câu hỏi? Vui lòng đọc trang Câu hỏi thường gặp hoặc Liên hệ với chúng tôi


Vui lòng đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Social68 ! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 🙂
⭐ Bắt đầu Mua hàng ⭐


Chia sẻ bài viết